Tag Archive: ถวาย ผ้า ไตร อานิสงส์

ผ้าไตรคืออะไรและความหมายของผ้าไตร

ผ้าไตรคืออะไร

ผ้าไตรคืออะไร ผ้าไตร คืออะไร บางท่านอาจสงสัยถึงความหมายและชื่อของผ้าไตร เรามาทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าไตร ก่อนที่จะซื้อผ้าไตรถวายพระหรือทำบุญกันสักนิด ผ้าไตร คือ ผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งครอง หรือผ้าเหลืองที่เราเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มนั่นเอง บางครั้งในภาษาชาวบ้านก็จะเรียกผ้าที่พระครองว่า ผ้าไตรจีวรหรือผ้าจีวร แต่ทำไมถึงเรียกว่าผ้าไตร คำว่าไตรนั้น ก็หมายถึง ไตรที่แปลว่า สาม ดังนั้นในความหมายของผ้าไตร ผ้าไตร หมายถึง ผ้าสามชิ้นนั่นเอง แปลแบบตรงไปตรงมา ดังนั้น เมื่อเรากล่าวถึงผ้าไตร ก็จะเข้าใจตรงกันในความหมายเดียวกันคือ ผ้าสามชิ้นที่พระสงฆ์ใช้สำหรับนุ่งครอง ผ้าไตรประกอบด้วย ผ้าไตรจีวร หรือ ผ้าไตร ประกอบด้วย ผ้า 3 ชิ้นคือ 1. จีวร หรือ อุตราสงค์ คือผ้าที่พระสงฆ์ใช้สำหรับห่ม หรือผ้าผืนนอกที่เรามักจะเห็นพระสงฆ์นุ่งครองเพื่อประกอบกิจของสงฆ์และชาวบ้านเรียกติดปากกันว่า…
Read more