ใบอนุโมทนาบัตร เล่มใหญ่ ปกอ่อนน้ำตาล ขนาด 18.5 x 36 ซม. (50 แผ่น/เล่ม)

ใบอนุโมทนาบัตร
เล่มใหญ่

ขนาด 18.5 x 36 ซม. (50 แผ่น/เล่ม)

ราคาพิเศษ 45 บาท/เล่ม (ยังไม่รวมค่าส่ง)

สั่งซื้อ โทร. 08-6336-9229 หรือ Line ID : @patrijeeworn https://lin.ee/quJmLX9

ใบอนุโมทนาบัตร เล่มใหญ่ ปกอ่อนน้ำตาล ขนาด 18.5 x 36 ซม. สำหรับทำบุญ สามารถระบุ

  1. เลขที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่บริจาค หรือออกใบอนุโมทนาบัตร
  2. ชื่อผู้บริจาค
  3. จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค
  4. วัตถุประสงค์ของการบริจาค
  5. ชื่อวัด และสถานที่ตั้งของวัดให้ชัดเจน (ตำบล อำเภอ จังหวัด)
  6. ลายมือชื่อผู้รับเงิน และผู้มีอำนาจออกใบอนุโมทนาบัตร

1 เล่ม มี 50 แผ่น

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @patrijeeworn

ดูสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

จำหน่ายใบอนุโมทนาบัตร ปกอ่อนน้ำตาล ขนาด 18.5 x 36 ซม. (50 แผ่น)

สั่งซื้อ โทร. 08-6336-9229 หรือ Line ID : @patrijeeworn https://lin.ee/quJmLX9

ดูสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

Scroll to Top