บทความเกี่ยวกับผ้าไตร

เรื่องราวและบทความที่เกี่ยวข้องกับผ้าไตร จีวร และส่วนประกอบอื่นๆ ของผ้าไตร

บทความเกี่ยวกับผ้าไตร

ส่วนประกอบของผ้าไตร

ส่วนประกอบของผ้าไตรนั้น พื้นฐานสุดคือสามารถรวมเป็นผ้าไตรได้ จะต้องมีผ้า 3 ชิ้น ตามความหมายของ ไตร ที่แปลว่า 3 ดังที่ทราบแล้ว นั่นคือ ต้องมี จีวร, สบง และสังฆาฏิ หากมีผ้าอย่างน้อย 3 ชิ้นนี้แล้ว เราก็สามารถเรียกเป็นผ้าไตรได้ แต่ท่านสังเกตไหมว่า […]

ผ้าไตรคืออะไร
บทความเกี่ยวกับผ้าไตร

ผ้าไตรคืออะไรและความหมายของผ้าไตร

ผ้าไตรคืออะไร ผ้าไตร คืออะไร บางท่านอาจสงสัยถึงความหมายและชื่อของผ้าไตร เรามาทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าไตร ก่อนที่จะซื้อผ้าไตรถวายพระหรือทำบุญกันสักนิด ผ้าไตร คือ ผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งครอง หรือผ้าเหลืองที่เราเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มนั่นเอง บางครั้งในภาษาชาวบ้านก็จะเรียกผ้าที่พระครองว่า ผ้าไตรจีวรหรือผ้าจีวร แต่ทำไมถึงเรียกว่าผ้าไตร คำว่าไตรนั้น ก็หมายถึง ไตรที่แปลว่า สาม cipf-es.org ดังนั้นในความหมายของผ้าไตร ผ้าไตร

Scroll to Top