บทความเกี่ยวกับผ้าไตร

เรื่องราวและบทความที่เกี่ยวข้องกับผ้าไตร จีวร และส่วนประกอบอื่นๆ ของผ้าไตร

ส่วนประกอบของผ้าไตร

ส่วนประกอบของผ้าไตรนั้น พื้นฐานสุดคือสามารถรวมเป็นผ้าไตรได้ จะต้องมีผ้า 3 ชิ้น ตามความหมายของ ไตร ที่แปลว่า 3 ดังที่ทราบแล้ว นั่นคือ ต้องมี จีวร, สบง และสังฆาฏิ หากมีผ้าอย่างน้อย 3 ชิ้นนี้แล้ว เราก็สามารถเรียกเป็นผ้าไตรได้ แต่ท่านสังเกตไหมว่า ผ้าไตรที่มีจำหน่ายหรือขายอยู่ในท้องตลาดนั้น จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถแบ่งเป็นประเภทของผ้าไตรได้ 2 แบบหลักๆคือ ผ้าไตรครองและผ้าไตรอาศัย ผ้าไตรครอง หรืออาจเรียกกว่า ไตรเต็ม ไตรครบชุด จะเป็นไตรที่พระใช้สำหรับสวมครอง เป็นผ้าผืนหลักและผืนเดียวสำหรับพระในการนุ่งครอง โดยในส่วนประกอบของไตรครองจะมี 7 อย่างด้วยกันคือ จีวร เป็นผ้าที่ใช้สำหรับห่ม หรือที่เราเห็นพระทั่วไปท่านสวมครองไว้ เวลาประกอบศาสนกิจ หรือเมื่อได้รับกิจนิมนต์…
Read more

ผ้าไตรคืออะไรและความหมายของผ้าไตร

ผ้าไตรคืออะไร

ผ้าไตรคืออะไร ผ้าไตร คืออะไร บางท่านอาจสงสัยถึงความหมายและชื่อของผ้าไตร เรามาทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าไตร ก่อนที่จะซื้อผ้าไตรถวายพระหรือทำบุญกันสักนิด ผ้าไตร คือ ผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งครอง หรือผ้าเหลืองที่เราเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มนั่นเอง บางครั้งในภาษาชาวบ้านก็จะเรียกผ้าที่พระครองว่า ผ้าไตรจีวรหรือผ้าจีวร แต่ทำไมถึงเรียกว่าผ้าไตร คำว่าไตรนั้น ก็หมายถึง ไตรที่แปลว่า สาม ดังนั้นในความหมายของผ้าไตร ผ้าไตร หมายถึง ผ้าสามชิ้นนั่นเอง แปลแบบตรงไปตรงมา ดังนั้น เมื่อเรากล่าวถึงผ้าไตร ก็จะเข้าใจตรงกันในความหมายเดียวกันคือ ผ้าสามชิ้นที่พระสงฆ์ใช้สำหรับนุ่งครอง ผ้าไตรประกอบด้วย ผ้าไตรจีวร หรือ ผ้าไตร ประกอบด้วย ผ้า 3 ชิ้นคือ 1. จีวร หรือ อุตราสงค์ คือผ้าที่พระสงฆ์ใช้สำหรับห่ม หรือผ้าผืนนอกที่เรามักจะเห็นพระสงฆ์นุ่งครองเพื่อประกอบกิจของสงฆ์และชาวบ้านเรียกติดปากกันว่า…
Read more